Hakkımızda

Firmam?z toptan gömlek imalat? üzerine 2004 y?l?ndan itibaren hizmet vermektedir.Türkiye'nin önde gelem firmalar?na logolu gömlek imalat? yapmaktan gurur duymaktay?z.

Mü?terilerimizden gelen yo?un talep üzerine perakende gömlek sat???na ba?lam?? bulunmaktay?z.

Bizim gömlek üreten birçok firmadan ayr?ld???m?z birkaç nokta bulunmaktad?r.

1.Gömlek kuma?lar?m?z %60 pamuk % 40 polyester kolay ütülenebilen ve günboyu k?r??mayan kaliteli kuma?lard?r

Dileyen mü?terilerimiz için % 100 pamuk kuma?tan gömleklerimiz de mevcuttur.

2.Hangi modeli seçerseniz seçin S bedenden 7XL bedene kadar mevcuttur.

3.Dileyen mü?terilerimizin gömleklerine Atatürk imzas?,Osmanl? Tu?ras?,?sim Soyad ba?harfleri veya küçük bir maliyet kar??l???nda diledikleri herhangi bir logoyu i?lemekteyiz.